Redakcja


Redaktor naczelny: Mateusz Dzierżyński
Zastępca redaktora naczelnego:Adam Boniecki
Zespół:
Łukasz Kowalski (K Jak kulturka),
Nikołaj Kucharski (Sport),
Marzena Paduch (Poezja Kontra Rzeczywistość),
Ewelina Kołodziejska (S-COOL!),
Łukasz Mróz (Społeczniak),
Żaneta Szczepanik,
Paulina Kuśmirek,
Justyna Przybylska,
Marianna Fijewska,
Jakub Załuski,
Michał Gosk,
Piotr Borkowski,
Patrycja Nowakowska.