O nasJesteśmy kilkudziesięcioosobową grupą zawiązaną w celu polepszaniu warunków życia mieszkańców gminy Teresin. Jedno z naszych głównych zadań to podejmowanie i wspomaganie działań integracyjnych oraz budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
Wspieramy rozwój infrastruktury w Gminie. Współdziałamy na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Pomagamy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Staramy się przeciwdziałać patologiom społecznym.