Informacje historyczne


Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, Warszawa. 1880
Materiał źródłowy został nieco zmieniony dla uzyskania lepszego zrozumienia tekstu.

Teresin, folwark, pow. sochaczewski, gmina Seroki, parafia Szymanów, wraz z folwarkiem Leonów ma 168 mieszkańców, 1226 mórg. Folwark Teresin sam, z obszarem 825 mórg, należał do dóbr Gaj i Paprotnia. W 1827r. 3 domy, 44 mieszkańców.

Mikołajew (Stary i Nowy), wieś, powiat sochaczewski, gmina Szymanów, parafia Mikołajew. Posiada kościół parafialny drewniany, założony wraz z parafią w 1815 r. przez sukcesorów Jana Pawła Łuszczewskiego ministra spraw wewnętrznych księstwa warszawskiego. W 1827 r. było tu 22 domów, 211 mieszkańców. Mikołajew parafia dekanat sochaczewski: 1871 dusz.

Paprotnia, wieś i folwark, powiat sochaczewski, gmina Seroki, parafia Pawłowice, ma 165 mieszkańców, 686 mórg dworskich, 19 mórg ziemi włośc. Folwark Paprotnia wchodzi w skład dóbr Gaj. W 1827 r. było 14 domów, 134 mieszkańców.

Paski, wieś i folwark, powiat sochaczewski, gmina Łazy, parafia Zawady, ma 118 mieszkańców, 509 mórg ziemi dworskich i 243 mórg włośc. Folwark Paski wchodzi w skład dóbr Łazy.

Pawłowice, wieś i folwark nad rzeką Utratą, powiat sochaczewski, gmina Seroki, parafia Pawłowice, odległość 13 wiorst od Błonia. Posiada kościół parafialny murowany niewiadomej erekcyi. Obecny wzniesiony w 1805 r. przez Józefa Rusieckiego. Wieś ma 141 mieszkańców, 1108 mórg ziemi dworskiej i 12 mórg włośc. W 1827 r. było 20 domów, 154 mieszkańców. Pawłowice dekanat sochaczewski, 2100 dusz. Dobra Pawłowice Dolne składały się w 1875 r. z folwarku Pawłowice Dolne, Pawłowice Górne, Krupice, os. Czynszowej Moszna, wsi Pawłowice, Prusy, Maszna, Izbicka i Krupice. Rozl. Dominialna mórg 1836, folwark Pawłowice Dolne gr. or. i ogr. mórg 653, łąk mórg 125, past. mórg 39, nieuk. mórg 30, razem mórg 877, budynków murowanych 6, z drzewa 15, folwark Pawłowice Górne gr. or. i ogr. mórg 244, łąk mórg 14, nieuż. mórg 3, razem mórg 261, budynków murowanych 1, z drzewa 7, folwark Krupice gr. or. I ogr. mórg 499, łąk mórg 22, past. mórg 2, nieuż. mórg 8, razem mórg 531, budynków murowanych 2, z drzewa 9, płodozmian 5 i 11-polowy. Osada czynszowa Moszna (mórg 166) w r. 1875 odłączona została z całości dóbr. Wieś Pawłowice os 10, z gr. Mórg 12, wieś Prussy os. 12, z gr. Mórg 330, wieś Moszna os. 13, z gr. Mórg 313, wieś Izbicka os. 3, z gr. Mórg 6, wieś Krupice os. 11, z gr. Mórg.11.

Seroki, wieś, pow. sochaczewski. Jakób „de Seroki”, kaszt. sochaczewski w r. 1430 (Kaplica, Herbarz, 125). W r. 1579 mają tu działy: Seroccy i Baneccy, ogółem 7 ½ łan., 6 zagr., 2 rzem.

Szymanów, wieś i folwark i Szymanów Poduchowny, wieś, powiat sochaczewski, gmina i parafia Szymanów, lezy 1 ½ mili na płd. – wschód od Sochaczewa, nad rzeką Gazoliną, przy drodze bitej, o 3 wiorst na zachód od wsi Kaski. Szymanów folwark ma 436 mieszkańców, wieś 322 mieszkańców, Szymanów Poduchowny 22 mieszkańców. Kościół parafialny murowany, zbudowany r. 1667. W 1827 r. było 79 domów, 642 mieszkańców. Na obszarze Szymanowa znajduje się cukrownia Hermanów (ob.), młyn wodny i wiatrak. Dobra Szymanów składały się w r. 1881 z folwarków: Szymanów, Elżbietów, Aleksandrya alias (inaczej) Hollandya, osada fabr. (wieczysto-dzierżawna) Hermanów, rozl. mórg 1645: folwark Szymanów gr. Or. I ogr. Mórg 811, łąk mórg 59, wodny mórg 9, nieuk. Mórg 81, budynków murowanych 30, drewnianych 21, płodom. 11-pol, folwark Elżbietów gr. or. i ogr. mórg 566, łąk mórg 21, nieuk. mórg 40, budynków murowanych 3, drewnianych 5, płodom. 10-pol, folwark Aleksandrya alias (inaczej) Hollanda gr. or. ogr. mórg 49, łąk mórg 5, nieuż. mórg 5, budynków drewnianych 5, płodom. 4-pol. Wieś Szymanów os. 39, mórg 354, wieś Mauryców os. 12, mórg 365. Dobra Szymanów (własność Kronenbergów) posiadają dobrze urządzone gospodarstwo rolne, wyborowe bydło i bogatą owczarnię, liczącą około 3500 sztuk owiec Negretti. Obacz Duninopol. Szymanów parafia, dekanat sochaczewski, 5106 dusz. Szymanów gmina należy do sądu gminnego okr. III w Sochaczewie (tamże i st. poczt.), ma 10,612 mórg obszaru, 9189 mieszkańców (932 niestałych mieszkańców), z zapisanych do ksiąg stałej ludności jest 1438 nieobecnych (14-8%). Jest to wynik bliskości Warszawy.

dodatkowe informacje:
1 morga = ok. 0,56 ha
1 wiorsta = ok. 1070 metrów


Żródło: mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi