Bezpieczny rowerzysta na drodze


Dzień Dziecka obchodzony na sportowo we wszystkich szkołach naszej Gminy stał się doskonałą okazją do wręczenia wszystkim uczniom opasek ostrzegawczych. Jest to element prowadzonej w naszej gminie akcji „Bezpieczny rowerzysta na drodze”, której pomysłodawcą jest Pani Antonina Gigier – radna Rady Gminy Teresin .
Cała akcja rozpoczęła się pod koniec marca, kiedy to na sesji Rady Gminy zastanawiano się jakie podjąć działania, aby rowerzyści i piesi czuli się bezpieczniej na naszych gminnych drogach. W ramach akcji w szkołach zostały przeprowadzone prelekcje na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów zakupiono 1500 szt. opasek ostrzegawczych, które w dniu 1 czerwca przedstawiciele Rady Gminy i Stowarzyszenia „IMPULS” wręczyli uczniom wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Teresin. Rozpoczęła się również akcja promująca zakładanie kamizelek drogowych przez rowerzystów. Chcemy uświadomić wszystkim, jak ważne jest to abyśmy byli widoczni na drodze. Widoczni, a tym samym bardziej bezpieczni.

Agnieszka Ptaszkiewicz
Stowarzyszenie 'IMPULS'

Dodatkowo w trakcie 'Nocy czerwcowej 2007' osobom uczestniczącym w teście wiedzy drogowej przekazaliśmy kamizelki odblaskowe.