Hymn 'IMPULSU'


Impulse yourself to be the best you can be!
Let the beat of your heart Impulse the community.

Our community is plagued with injustice.
But, in our hearts and souls is God’s love.
Let’s all get together and spread the love!
And make our community a better place.

I wanta stop, to help somebody
I just wanta stop, to help somebody

Refrain:
Impulse yourself to be the best you can be!
Let the beat of your heart Impulse the community.

Everyone start making changes to better our lives.
So we can all live free, with out struggle or strife!
Let go of the bad, and pour the love in!
If we all give love, we all will win!

I wanta stop, to help somebody
I just wanta stop, to help somebody


Refrain:
Let the beat of your heart Impulse the community.
Impulse yourself to be as good as you can be!

Douglas Palmer Johnson

Polska wersja (tłumaczenie Tomasz Polak)

Obudź się i daj z siebie wszystko!
Niech rytm twego serca zainspiruje ludzi!
Nasze społeczeństwo nęka niesprawiedliwość,
lecz w naszych sercach i duszach jest Boża miłość.
Zgromadźmy się wszyscy i dzielmy miłością!
Uczyńmy naszą społeczność lepszym miejscem.

Chcę się zatrzymać, aby komuś pomóc.
Ja właśnie chcę się zatrzymać, aby komuś pomóc.

Refren:
Obudź się i daj z siebie wszystko!
Niech rytm twego serca zainspiruje ludzi.

Każdy już coś zmienia i ulepsza życie.
Abyśmy mogli żyć wolni, o to przecież walczymy!
Zostawmy za sobą zło i podzielmy swą miłość.
Gdy wszyscy będziemy kochać, to wszyscy wygramy!

Chcę się zatrzymać, aby komuś pomóc.
Ja właśnie chcę się zatrzymać, aby komuś pomóc.

Refren:
Obudź się i daj z siebie wszystko!
Niech rytm twego serca zainspiruje ludzi.